Aula virtual correspondente ao seminario de formación do profesorado sobre manexo do Moodle, a realizar durante o curso 2019-20

Aula virtual do "Obradoiro Abalar" e do Grupo de Traballo "Formación en novas tecnoloxías aplicadas á educación e Abalar"