COVID19

Covid19

Co obxecto de crear contornas escolares saudables e seguras establécense medidas preventivas, colectivas e individuais, que deben adoptarse dende o inicio do desenvolvemento do curso escolar 2020/21, tanto polo persoal docente e non docente como polo alumnado e as súas familias, co obxectivo de protexer e previr no máximo posible o risco de contanxio por COVID19.

VÍDEOS:

Que é o coronavirus?

Erros máis frecuentes no uso das máscaras

 

                                  _______________________________________________________________

 

Lavado correcto de mans

A importancia da máscara

Guía do protocolo covid para o inicio de curso 2020-21

Modelo declaración responsable familias

Principais medidas e preguntas frecuentes FAQs

 

CARTEIS DE PORTAS ENTRADA E SAÍDA

                                  __________________________________________________________

 

DOCUMENTOS

Plan de adaptación a situación COVID 19                               NOVAS NORMAS PARA RECREOS (25-09-2020)                        NOVA DISTRIBUCIÓN RECREOS (29-10-20)

Plan de continxencia a situación COVID 19 actualizado 9-11-2020

Normas COVID alumnado

Normas COVID profesorado

 

NOTICIA INTERESANTE: "Un salón, un bar y una clase: así contagia el coronavirus en el aire"

Por qué usar mascarillas quirúrgicas en los centros de salud

Distribuir contido