Grupo de traballo

POLITICAS de MARKETING

1ºCS XESTION VENDAS e ESPAZOS COMERCIAIS

Curso 2019-2020

Profesora: Margarita Otero Portela

Contabilidade e fiscalidade

2º Curso de administración e finanzas - Réxime ordinario

Profesor: Francisco Álvarez Perez

Grupo de Traballo

Curso 2019-20

Ponente: Modesto Rozas

GRUPO DE TRABALLO: PROGRAMAS EUROPEOS