Curso de Comunicación y atención a la clientela de 1º de CS de asistencia a la dirección

Curso de xestion avanzado da informacion del 2º curso de Asistencia a direccion

Ciclo Superior de Asistencia á Dirección
Curso 2018-19
Profesora: Mercedes Gago Sanjurjo

COMUNICACIÓN E ATENCIÓN Á CLIENTELA
Organización do traballo de secretariado. Ciclo superior de secretariado