Correo-e Titorias

CONTACTO CORREO_e TITORES/AS

CORREO_e IES  ies.luis.seoane@edu.xunta.gal

Telf. 986857700

NOME_COMPLETO

CORREO-e

CURSO

Blanco Carballo, Beatriz

bblancocarballo@gmail.com

1A

Cerdeira Corujo, Miguel

miguelcerdeira@edu.xunta.gal

1B

Dapena Reboreda, Clara

claradapena3@gmail.com

1C

Alvarellos Pérez, Ana

ana.alvarellos@edu.xunta.gal

2A

Suárez Baltasar, María Dolores

mariadoloressuarezbaltasar@edu.xunta.gal

2B

Goce Veiga, Martín

margovei@edu.xunta.gal

2C

Fernández Pombar, Pablo

pfpombar@edu.xunta.gal

2D

García Feal, Alba

alba_feal@edu.xunta.gal

3A

Rodríguez Reino, Pilar

mariadelpilar.rodriguez@edu.xunta.gal

3B

Domínguez Garrido, Lucía

luciadominguez@edu.xunta.gal

3C

Silva Rodríguez, María del Carmen

carmensilva@edu.xunta.gal

3D

Sieiro Bugallo, Manuel

msb.matematicas@gmail.com

4A

Goicoa Villagrasa, Xoana

xoanagoicoa@edu.xunta.gal

4B

Taboada Solla, Marta

martaeducacionfisica@gmail.com

4C

Malvar Cortizo, Antonio Fernando

fermalvar@edu.xunta.gal

4D

Montenegro Moldes, Marina

marina.montenegro@edu.xunta.gal

AC1

Gil Fernández, Ana

anagfvd@edu.xunta.gal

AC2

Lomba Alonso, Maria José

mj.lombaalonso@edu.xunta.gal

AD1

Limeres Arias, Ana María

profeanalimeres@gmail.com

AD2

Córdoba Barcala, Mª Jesús

mcbarcala@edu.xunta.gal

AF1

Pintos Estévez, María de las Mercedes

mercedespintosestevezseoane@gmail.com

AF2

Costas Pajariño, María Cristina

maria.cristinacostas@edu.xunta.es

AFdA

Rodríguez García, Ana Belén

anbelgarcia@edu.xunta.gal

AFdB

Oubiña Vázquez, Mariel

marielcorvillon@edu.xunta.gal

BAC1A

González López, Ángela

angela.gonzalez@edu.xunta.gal

BAC1B

Costas García, Vanesa

vanesacostas@edu.xunta.es 

BAC2A

Domínguez Mato, Alberto

albertodominguezmato@edu.xunta.ga

BAC2B

Alvariño Méndez, Mª Vanessa

vanesa.ies.seoane@gmail.com

CI1

Torres Balboa, Consuelo

chetobal@edu.xunta.gal

CI2

Morgade Valcárcel, Iria

iriamorgade.educacion@gmail.com

DUA1

Loureiro Cota, Lucía

lucia.loureiro.cota@edu.xunta.gal

DUA2

Vázquez Pereiro, Mercedes

mvpereiro@edu.xunta.gal

FPB1

Vázquez Souto, María Carmen

comerdigitalinternacional@gmail.com

FPB2

Solla Romero, Manuela del Rosario

msollaromero@edu.xunta.gal

TLdA

Aboy Gonzalez, Silvia

silviaaboy@edu.xunta.es

XA1

Rodríguez Fernández, María Josefa

prof.mariarodriguezfernandez@gmail.com

XA2

González Area, Luisa Agustina

sitina@edu.xunta.gal

XAdA

González Martínez, María Rita

mariarita.gonzalez@edu.xunta.gal

XAdB

Piñeiro Torres, Blanca

bpineiro@edu.xunta.gal

XV1

Bugallo Sarmiento, Carlos Alberto

alberto.sarmiento@edu.xunta.es

XV2

Distribuir contido