Información da Xefatura de Estudos

ENTREGA DE NOTAS 2ª AVALIACIÓN

A ENTREGA SERÁ UNICAMENTE  POR MEDIOS TELEMÁTICOS: ABALAMOBIL E TOKAPP.

 

Para o alumnado de ciclos que accede a FCT as cualificacións serán publicadas o día 18 ás 12:00h.

Para o resto do alumnado as cualificacións da  2ª avaliación publicaranse o día 26 de marzo dende as 13:00h.

 

Nos casos que non  poidan acceder con  ningún destes medios deberán solicitar ao titor/a do seu fillo/a, ou ao correo-e do centro con copia de DNI, o boletín. Este ser entregado, preferentemente, ás familias por correo electrónico e en último caso ao alumno/a en papel.

(NON ACTIVO NESTE MOMENTO) ORGANIZACIÓN DE TAREFAS POR GRUPO

 DENDE ESTA SEMANA, AS TAREFAS SERAN PUBLICADAS NO DRIVE DO CENTRO. ESTÁN ORGANIZADAS POR GRUPO E, DENTRO DESTE, POR SEMANA.

AS TAREFAS DAS MATERIAS PENDENTES TERÁN UNHA CARPETA ESPECÍFICA DENTRO DO PROPIO GRUPO

 

Fai clic no teu curso e levarate as túas tarefas.

 

 

1º A

1º B

1º C

2º A

2º B

2º C

3º A

 3º B

3º C

4º A

4º B

1º BAC A

1º BAC B

2º BAC A

1º FPB

1ºXA

1º AC.COM

1º AS.DIR

 

 

PINCHA AQUÍ PARA SABER COMO SE TRABALLA EN CADA MATERIA DO TEU GRUPO

 

A revisión das tarefas, que non estean en aula virtual ou plataforma EVA, poden ser remitidas ao correo electrónico do centro ou AOS CORREOS INDIVIDUAIS DO PROFESORADO que podedes ver ao lado do seu nome no apartado Departamentos.

 

 

 

Nova xornada de traballo

ORDE de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110630/AnuncioC3F1-290611-3585_gl.pdf

Distribuir contido