Información da Xefatura de Estudos

Mobilidades de alumnado de longa duración

 

Criterios de selección do alumnado escolar participante en proxectos de mobilidade de longa e curta duración

Criterio

Puntuación máxima de baremación

a)    

Pertenza a grupos en risco de exclusión social

Valorarase a pertenza a grupos en condicións de exclusión social, como poderán ser aqueles alumnos que pertenzan a unha familia inmigrante ou a un colectivo minoritario en situación de discriminación.

3 puntos

b)    

Situación familiar

Valorarase o alumnado que proveña de situacións familiares tales como familias monoparentais ou fillos/as de vítimas de violencia de xénero.

3 puntos

c)    

Ter unha discapacidade

Valorarase o alumnado que teña discapacidades recoñecidas (visual, auditiva, etc.).

máximo 3 puntos

d)    

Alumnado con dificultades económicas

Valorarase o alumnado que pertenza a unha familia con dificultades económicas avaladas polo departamento de orientación do IES.

3 puntos

e)    

Historial de convivencia positiva no centro

Valorarase o alumnado con ausencia de medidas correctoras da conduta ou sancións administrativas na súa etapa escolar.

máximo 3 puntos

f)     

Carta de motivación

Valoraranse os contidos dunha carta elaborada polo alumno/a en lugar e data a convir na que exporá as súas razóns e motivacións para participar no proxecto.

máximo de 3 puntos

g)    

Colaboración e implicación nas actividades do centro

Valorarase o alumnado que teña participado nos diferentes organismos e asociacións da escola, tales como os distintos clubs das distintas materias, as actividades do comité UNESCO e que teña sido delegado ou delegada do seu grupo.

máximo de 3 puntos

h)    

Solvencia académica

Valorarase a media académica do alumnado, segundo o seu nivel de logro.

máximo de 3 puntos

i)     

Disposición cara a adquisición de novos idiomas

Valorarase a disposición para a aprendizaxe de idiomas estranxeiros.

máximo de 3 puntos

j)     

Entrevista (só mobilidades de longa duración)

Entrevista individual cos coordinadores do programa.

máximo de 3 puntos

k)    

Non ter participado en convocatorias anteriores (non aplicable á convocatoria actual de mobilidade de longa duración)

Valorarase preferentemente o alumnado que non teña participado en convocatorias anterior

-

Resultados do proceso de selección do alumnado para a participación nas mobilidades de longa duración como parte do programa Erasmus+

 

xxx4820x

xxx4576x

xxx4986x

xxx8225x

xxx4512x

a) 

Pertenza a grupos en risco de exclusión social

0

0

0

0

0

b) 

Situación familiar

0

0

0

0

0

c)  

Ter unha discapacidade

0

0

0

0

0

d) 

Alumnado con dificultades económicas

0

0

0

0

0

e)  

Historial de convivencia positiva no centro

3

3

3

3

3

f)    

Carta de motivación

0,5

3

2

2

1,5

g)  

Colaboración e implicación nas actividades do centro

1

2

3

3

1

h) 

Solvencia académica

2

3

3

3

1

i)    

Disposición cara a adquisición de novos idiomas

1

3

3

3

2

j)    

Entrevista

1

3

3

-

2

 

Puntuación total

8,5

17

17

RENUNCIA

10,5

CAMBIOS NA PARADA DO BUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE TRES SEMANAS

O CONCELLO INFORMA DE CAMBIOS DE SENTIDO E NOVA UBICACIÓN PARA A PARADA DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTES TRES SEMANAS.

PLANO NOVA PARADA

NOVOS HORARIOS PARA CICLOS MEDIOS E SUPERIORES

UNHA VEZ AUTORIZADO POR INSPECCIÓN EDUCATIVA, A PETICIÓN QUE O ALUMNADO VIÑA RECLAMANDO DENDE HAI ALGÚN TEMPO FAISE REALIDADE.

AGÁS PARA 2°CS COMERC INTERNAC E 2°CS XEST. DE VENDAS, QUE SEGUIRAN POLA TARDE.

 

DENDE O PRÓXIMO CURSO, 2023-2024, OS CICLOS MEDIOS E SUPERIORES DE RÉXIME ORDINARIO DEIXARÁN DE TER CLASE POLA TARDE. ESTO PERMITIRÁ UNHA MELLOR CONCILIACIÓN E DISPOÑER DE MAIS TEMPO PARA A PREPARACIÓN DAS TAREFAS.

 

O NOVO HORARIO SERÁ:

 

·      08:10H A 15:20H  OS LUNS

 

·      08:10H A 14:30H DE MARTES A VENRES

 

·      TEMPO DE LECER DE 11:30H A 12:00H

 

FP DUAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARIOS

O Ciclo de FP DUAL de COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARIOS representa unha oportunidade para acceder a un posto de traballo capacitado nos principais supermercados de Galicia. A tasa de inserción laboral é superior ao 78%, e aínda queda prazas libres para este curso!

Trátase dunha formación moi completa, impartida entre o IES Luís Seoane, O CIFP Carlos Oroza, e as propias empresas.

A metado do curso, tanto en primeiro como en segundo, o alumnado realiza práctica remuneradas no supermercado, adquirindo uha experiencia moi valiosa que completa a formación académica.

Se queres saber máis podes escribirnos a ies.luis.seoane@edu.xunta.gal

 Matrícula ata o 5 de xullo.

fp dual luis seoane

PROCESO RECLAMACIÓNS CUALIFICACIÓNS FINAIS

 

 

TRÁMITE PARA RECLAMACIÓNS

PRAZO  PARA A

CONVOCATORIA

ORDINARIA

PRAZO  PARA A

CONVOCATORIA

EXTRAORDINARIA

MODELO

ESO

 FP

ANTE O CENTRO

26-27 XUÑO ATA ÁS 14:00H

----------

 

 

 DESCARGAR     

1º BACHARELATO

ANTE O CENTRO

7 e 8 XUÑO ATA ÁS 14:00H

26-27 XUÑO ATA ÁS 14:00H

2º BACHARELATO

 

ANTE O CENTRO

 18-19 MAIO

 

 26-27 XUÑO

 

RESOLUCIÓN XEFATURA DE ESTUDIOS

22 MAIO

28 XUÑO

 

ANTE A XEF.TERRITORIAL

 (Presentarase igualmente no centro educativo)

 23-24 MAIO

 

29-30 XUÑO

 DESCARGAR

 

 

ORDEN 2 MARZO (OBXECTIVIDADE NA AVALIACIÓN)

CIRCULAR 2/2023 SECRETARIA X. EFP PROCEDMENTO RECLAMAC.(INSTRUCC.E CALENDARIO)

Distribuir contido