Oferta Educativa

OFERTA EDUCATIVA

E.S.O.

  • consta de catro cursos. Tanto 2º como en 3º pode realizarse na variante PMAR.

Bacharelato pode elixirse entre duas opcións:

  • Ciencia e  Tecnoloxía 
  • Humanidades e Ciencias Sociais.

Formación Profesional

Actualmente, a Formación Profesional pódese cursar por curso completo no réxime ordinario, na modalidade presencial –asistindo diariamente ao centro formativo- ou de xeito parcial por módulos formativos no réxime de persoas adultas,  tanto en modalidade presencial como a distancia.

A matrícula parcial por módulos permite que cada persoa deseñe o seu itinerario formativo en función da súa actividade laboral, das cargas familiares ou doutras actividades, respondendo así ás necesidades e aos intereses persoais ao longo da vida.

 

ESTUDOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL NO IES LUÍS SEOANE

 

RÉXIMEN ORDINARIO ENSINO A DISTANCIA
FAMILIA COMERCIO E MÁRKETING
RÉXIMEN ADULTOS
 
FAMILIA DE ADMINISTRACION Y XESTIÓN  
 
 
 

                               

Oferta para Galicia:

Réxime ordinario na modalidade presencial

Réxime das persoas adultas na modalidade presencial (oferta modular)

 

Réxime da persoas adultas na modalidade a distancia (oferta modular)

Oferta de prazas para os módulos correspondentes a programas formativos básicos:

Oferta de prazas para probas libres de ciclos formativos

 

Distribuir contido