ADMITIDOS PARA 2º CURSO DE CICLOS FORMATIVOS

ALUMNADO DE OUTROS CENTROS OU DE OUTRO CICLO NESTE CENTRO, QUE FIXO SOLICITUDE DE PRAZA PARA 2º CURSO DE CICLOS FORMATIVOS:

AS LISTAXES ESTAN PUBLICADAS NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS

PERIODO DE MATRÍCULA: 9 E 12 DE XULLO.