CALENDARIO EXAMES FINAIS CICLOS (INCLUIDO ALUMNADO CON PERDA DA AVALIACIÓN CONTINUA) E PROBAS LIBRES