ENTREGA DE NOTAS 2ª AVALIACIÓN

A ENTREGA SERÁ UNICAMENTE  POR MEDIOS TELEMÁTICOS: ABALAMOBIL E TOKAPP.

 

Para o alumnado de ciclos que accede a FCT as cualificacións serán publicadas o día 18 ás 12:00h.

Para o resto do alumnado as cualificacións da  2ª avaliación publicaranse o día 26 de marzo dende as 13:00h.

 

Nos casos que non  poidan acceder con  ningún destes medios deberán solicitar ao titor/a do seu fillo/a, ou ao correo-e do centro con copia de DNI, o boletín. Este ser entregado, preferentemente, ás familias por correo electrónico e en último caso ao alumno/a en papel.