PROBAS 2020-21 CICLOS

PROBAS DE ACESO  INFORMACIÓN XERAL:

  • Data da proba para Ciclos Superiores 15/04/2021
  • Data da proba para Ciclos Medios 27/05/2021

 

 CALENDARIO EXAMES FINAIS (XUÑO) CICLOS E PERDA DA AVALIACIÓN CONTINUA

 

PROBAS LIBRES (INFORMACIÓN)

 PROGRAMACIÓN PROBAS LIBRES:

CALENDARIO DE PROBAS LIBRES:

 

 DISTANCIA:

 CICLO MEDIO XESTIÓN ADMINISTRATIVA