PROBAS 2021-22 CICLOS

PROBAS DE ACESO  INFORMACIÓN XERAL:

  • Data da proba para Ciclos Superiores  28 ABRIL 2022
  • Data da proba para Ciclos Medios       25 MAIO 2022

 

 CALENDARIO EXAMES FINAIS (XUÑO) CICLOS E PERDA DA AVALIACIÓN CONTINUA

 

PROBAS LIBRES (INFORMACIÓN)

 PROGRAMACIÓNS E CALENDARIO

 

 DISTANCIA:

 CICLO MEDIO XESTIÓN ADMINISTRATIVA