try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
IES Lucus Augusti

Premios Extraordinarios ESO

A Consellería de Educación ven de publicar a convocatoria dos premios extraordinarios da ESO ao rendemento académico. Realizarase unha proba á que poderá presentarse o alumnado que cursou 4º ESO no ano académico 2019/20 e obtivera unha nota media no conxunto da etapa igual ou superior a 9.

Serán concedidos 20 premios dunha cuantía de 750 euros.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto entre o 27 de xullo e o 21 de agosto e realizarase telemáticamente a través do seguinte enderezo: https://www.edu.xunta.es/premiosedu/

Ligazón á Convocatoria