try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
IES Lucus Augusti

Acceso a Ciclos Formativos de Grao Medio e Superior

FPConvocatoria para o aceso a ciclos de FP de grao mediosuperior e Dual

Aceso á solicitude en Liña

 

 

Período ordinario de admisión

Presentación de solicitudes

25 de xuño ás 9:00 ao 8 dexullo ás 13:00 horas

Listaxe provisional de solicitudes

13 de xullo

Reclamación á listaxe provisional

13 ás 9:00 ao15 dexullo ás 13:00 horas

Listaxe definitiva de solicitudes

21 de xullo

1ª adxudicación

21 de xullo

Matriculación 1ª adxudicación

21 ás 9:00 ao 27de xullo ás 13:00 horas

2ª adxudicación

29 de xullo

Matriculación 2ª adxudicación

29 ás 9:00 ao 31de xullo ás 13:00 horas

 

Período extraordinario de admisión

1ª adxudicación*

*Sobre as listaxes de espera do período ordinario.

 

2 de setembro

Matriculación 1ª adxudicación

2 ás 9:00 ao 4 desetembro ás 13:00 horas

Presentación de solicitudes

1 ás 9:00 ao 9 de setembro ás 13:00 horas

Listaxe provisional desolicitudes

11 de setembro

Reclamaciónálistaxe provisional

11ás 9:00 ao15 de setembro ás 13:00 horas

Listaxe definitiva de solicitudes

18 de setembro

2ª adxudicación de grao medio

18 desetembro

Matriculación 2ª adxudicación

18 ás 9:00 ao 22desetembro ás 13:00 horas