Skip to Content

MATERIAL PARA TRABALLAR DENDE A CASA

Neste sitio irase colocando información necesaria para poder traballar en cada materia.

 1ºESO


 

Lengua Castellana y Literatura,Carmen Cabado Carballal: documento  1ºESO A  Exer3   Exer4

Francés, Mª Jesús Veiga: Francés (A,B,C,D)  Exer2

Inglés,Mª Consuelo Asorey: Exer1  (A e B)  solu1(A,B)

Galego, Ana Belén Paleo: 1ºESO-C e D(Agrupamento Lingua Castelá)

matemáticas, José Luis Iglesias Fernández: 1ºESO-C   Exr2C    Exer3C

Lengua y Literatura Castellana, Luisa González: 1ºESO:B,D

Lengua y Literatura Castellana, Mª Paz Gómez: 1ºESO-C

Matemáticas, María Macía Baldonedo: 1ºESO-B     Exer2B   Exer3B

Relixión, Mª Inmaculada Vázquez Fernández: Exer1    Exer.2

Bioloxía e Xeoloxía, Verónica Cela Parada: Exer1   Exer2  

Programación, Ricardo Abuín Vázquez: está o material para as prácticas e as instrucións na aula virtual dentro do apartado TECNOLOXÍA E INFORMÁTICA /Programación 1 e 2 /Programación 1º ESO (non ten contrasinal) o correo de contacto tecnoloxialucus@gmail.com

Bioloxía e Xeoloxía, Inma Vázquez: 1º da ESO B e D teñen os exercicios no Edixgal

 

 2ºESO


 

Francés-(B,D), Mª Jesús Veiga  Exer1    Exer2

Agrupamentos de Lingua Castelá-(A,B,C,D), Mª Jesús Veiga: Exer1  Exer2  Exer3

Lengua Castellana y Literatura, Mª Jose Pena: Exer1(B)  Exer2(B) Podedes mandar as respostas ó correo: lenguacastellana.mariajosepena@gmail.com

Galego, Ana Belén Paleo: Exer1-(A,C,D)

Lengua y Literatura Castellana, Luisa González: Exer1-(A,C)

Matemáticas, María Macía Baldonedo: Exer1-C  Exer2-C

Relixión, Mª Inmaculada Vázquez: Exer.1

Tecnoloxía(sección bilingüe), Demetrio Hermida Castro: Exer1

Relixión, Silvia Losada Besteiro: Exer1(A,B)

Física e Química, Luis A. Muñoz Mato: para 2º de ESO ábrense os contidos de xeito diario en Edixgal. Ademáis, tamén poden enviar calqueira dúbida ou exercicio para a corrección a fisica.lucus@gmail.com

Física e Química-de 2º ESO C,  Leticia González Rodríguez, teñen material en EDIXGAL e para calquera dúbida poden mandar un correo a: leticia.gonzalez.rodriguez@edu.xunta.gal

3ºESO


 

Física e Química-de 3º PMAR,  Leticia González Rodríguez, teñen material na aula virtual e para calquera dúbida poden mandar un correo a: leticia.gonzalez.rodriguez@edu.xunta.gal

Lingua e Literatura Galega, Amparo Ascariz: Exer1     Exer2    

Educación Física, Tomás Porto Laya: 3ºESO: A e B

Lengua y Literatura Castellana, Luisa González: Exer1(A,D)

Matemáticas, Mª Teresa Díaz López: 3ºESO:A,C,D

Educación Física, Diego González Arias: 3ºESO

Relixión, Mª Inmaculada Vázquez: Exer.1

Francés, Mª Jesús Veiga: Exer1  Exer2

Matemáticas Aplicadas-D, Cecilia Alvarellos: Exer1

Relixión, Silvia Losada Besteiro: Exer1(A,D)

Física e Química, Luis A. Muñoz Mato:para 3º de ESO teñen os contidos na aula virtual. Ademáis, tamén poden enviar calqueira dúbida ou exercicio para a corrección a fisica.lucus@gmail.com

Bioloxía e Xeoloxía, Inma Vázquez: 3º da ESO (todos os grupos) teñen exercicios na aula virtual

 4ºESO


 

Inglés,Mª Consuelo Asorey: Exer1 (A,B,C e D)  Solu1(A,B,C,D)

Galego, Ana Belén Paleo: Exer1-D

Física e Química-4ºESO,Leticia González Rodríguez, teñen material na aula virtual e para calquera dúbida poden mandar un correo a: leticia.gonzalez.rodriguez@edu.xunta.gal

Filosofía, Mª Carmen González López: (Filosofía)          Información para alumnos     informacion2

Lengua y Literatura Castellana, Mª Paz Gómez: Exer1

Matemáticas, Ana Mª Cortes Lagares: Exer1(B,D)

Física e Química, Mª Dolores Varela Latas (doloresvarelalatas@edu.xunta.es): Exer1-D   Exer2-D

Educación Física, Diego González Arias: Exer1 

Bioloxía, Mª Isabel Busto: Exer1

Relixión, Mª Inmaculada Vázquez: Exer.1

Matemáticas Aplicadas-D, Cecilia Alvarellos: Exer1

Relixión, Silvia Losada Besteiro:Exer1(A,B)

Lengua Castellana y Literatura,Carmen Cabado Carballal: Exer1   Exer2(D)   Exer2(C)    Exer3(C,D)

Lingua e Literatura Galega, Anxo Rodríguez López: Exer1(C)

1ºBAC


 

Filosofía, Mª Carmen González López: Información para alumnos     1ºBAC(Filosofía e Cidadanía)      info2(Filosofía e Cidadanía)

Matemáticas, Cecilia Alvarellos Casas: 1ºBAC-B      1ºBAC(E,F)    B-Limites

Física e Química, Mª Dolores Varela Latas (doloresvarelalatas@edu.xunta.es): 1ºBAC:B,C    Exer2(B,C)

Educación Física, Diego González Arias: Exer1 

Relixión, Mª Inmaculada Vázquez: Exer.1

Relixión, Silvia Losada Besteiro:Exer1

Lengua Castellana y Literatura,Carmen Cabado Carballal:Exer1(C,E,F)    Exer2(C,E,F)  Exer2(C,D,F)   Exer3(C,E,F)

Literaturas Hiapánicas, Mª Jose Pena: Exer1

Educación Física, Concepción Díaz: Exer1

2ºBAC


 

Lingua e Literatura Galega, Amparo Ascariz: 2ºBAC-A,

Literatura Galega do S.XX, Amparo Ascariz: 2ºBAC-A,B

Filosofía, Mª Carmen González López: Información para alumnos   2ºBAC(Historia da Filosofía)   info2(Historia da Filosofía)

Psicoloxía, Mª Carmen González López:2ºBAC(Psicoloxía)   info2

Lengua y Literatura Castellana, Mª Paz Gómez: Exer1

Relixión, Mª Inmaculada Vázquez Fernández: Exer.1  Exer.2

Bioloxía, Mª Isabel Busto:Exer1

CTMA, Mª Isabel Busto: Exer1

 BAC-ADULTOS


 

Galego, Ana Belén Paleo: 2ºBAC-ADULTOS(Galego): ABAU-2017    Autoavaliables   Traballo

Matemáticas, Mª Teresa Díaz López:  Matemáticas II        2ºBAC Mat.Aplicadas

Relixión, Mª Inmaculada Vázquez: Exer.1

Física e Química, Mª Dolores Varela Latas, para contactar coa profesora neste correo: doloresvarelalatas@edu.xunta.es

AVISOS E COMUNICADOS


 

Aviso do profesor Juan Carlos Naveiro do departamento de Filosofía para os alumnos desta materia:

 Comunicado

 

Aviso da profesora Paz Gómez Cabanas para os pendentes de Lengua Castellana que se poñan en contacto con ela no correo :mpazgomezcabanas@yahoo.es

 

O profesorado do departamento de inglés : Elena Arias, Julia Amado, Osvina Mercador, Mercedes Expósito e Mª Dolores Rodríguez están en contacto co seu alumnado a través da aplicación Google Class. Para contactar o seus correos son:elenalucus@gmail.com, julialucus4@gmail.com, maralvarezlucus@gmail.com, mevalle@edu.xunta.es, osvinalucus@gmail.com, mrpazo@edu.xunta.es

 

Departamento de Educación Física: este departamento recomenta Xogos tradicionais galegos para tempos de recollida. http://xogos-tradicionais-corentena.weebly.com/

 

Departamento de Música: a profesora Ana Belén Abeledo informa que as instrucións para a materia de música están no seguinte enlace:  https://www.edu.xunta.gal/centros/ieslucusaugusti/taxonomy/term/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 page | by Dr. Radut