Skip to Content

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

Composición da Comisión de Coordinación Pedagóxica:

 

Apelidos, Nome Departamento / Cargo
Alonso Castro, Covadonga Isabel X.D. Tecnoloxía
Álvarez Becerra, Ana X.D. Orientación
Barros Doporto, Aladino X.D. Música
Brión Sanmiguel, Mª Dominga Directora
Pérez Fernández, José Antonio X.D. Xeografía e Historia
Cobas Paz, María Jesús X.D. Matemáticas
Fernández Torres, Irene Xefa de Estudos
González Acevedo, Mari Carmen Profesora alumnado N.E.E.
Gutierrez Pelayo, Laura X.D. Bioloxía
Laíño Briones-Aren, Xesús X.D. Lingua e Literatura Galega
López Varela, Micaela X.D. Economía
Montero Parcero, Mónica Paula X.D. Lingua e Literatura Castelá
Martínez Apariz, Luisa X.D. Filosofía
Outeiral Souto, Lola X.D. Administrativo
Olveira Rama, Mª José Coord. FCT
Ramos Saiñas, Bautista X.D. Inglés
Redondo Argüelles, Graciela X.D. FOL
Reiriz Figueiras, Dolores X.D. Relixión
Ríos Quintás, Mª Pilar X.D. Francés
González Novoa, Ana X.D. Informática
Lago Ferreira, Alberto X.D. Física e Química
Salgado López, Inhaqui X.D. Educación Física  
Miguéns Horta, Fátima Coord. Actividades Extraescolares
Solla Fontán, Mercedes Coord. Biblioteca
Villar Martínez, Purificación X.D. Educación Plástica
Villar Pereira, Carlos X.D. Latín 
Vizcaya Fernández, Juana Mª Coord. EDLG


page | by Dr. Radut