Materias de 4º da Educación Secundaria Obrigatoria.

Actividades, contidos, controis de avaliación para alumnos matriculados en Bioloxía e Xeoloxía de 4º da E.S.O.

Actividades para recuperar as distintas avaliacións na asignatura de Bioloxía e Xeoloxía de 4º da E.S.O.

Contidos e exercicios da materia que se imparte en Bioloxía e Xeoloxía de 4º da E.S.O.

Materia e cuestionarios que se vai tratar na 3ª Avaliación de 4º da E.S.O