Cursos de formación celebrados no IES Leliadoura

Curso de probas de Rocío Cespón

Curso de probas de Fátima MIguéns

Curso de probas de María Jesús Parajó

Curso de probas de Marta Penido