Selector rápido de contidos

CM Impresión gráfica

Competencia xeral: Realizar as actividades de axustes mecánicos, entonación e rexistro da imaxe, para a produción de impresos por sistemas convencionais (offset, flexografía e serigrafía) ou por medios dixitais, controlando e mantendo as máquinas e equipos auxiliares para obter a produción coa calidade e nos tempos establecidos, cumprindo as normas de pre-vención de riscos laborais e de protección ambiental.

Powered by Drupal - Design by artinet