Selector rápido de contidos

Bacharelato

Características do bacharelato no IES Leixa: Modalidades, itinerarios, materias optativas...

Os bacharelatos no IES Leixa

No curso 2015-2016 iníciase a oferta do novo bacharelato LOMCE implantándose o primeiro curso que ten a seguinte estrutura:

 

 

No curso 2019-2020 ofértase o segundo curso do bacharelato LOE coa seguinte estrutura:

 

CURSO

MATERIAS

CIENCIAS E TECNOLOXÍA

HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

COMÚNS

Historia da Filosofía (3), Historia de España (3), Lingua Castelá e Literatura II (3),

Lingua Galega e Literatura II (3), Lingua Estranxeira II (3), Relixión ou atención educativa (1)

PROPIAS (4)

Matemáticas II (obrigatoria)

Xeografía (obrigatoria)

Química con Física

Química con Bioloxía

Física con Debuxo Técnico II

Bioloxía con Ciencias da Terra e Medioambientais

Latín II con Grego II ou Historia da Arte ou Literatura Universal

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II con Economía de Empresas

Entre paréntese aparece o número de horas das materias.

 

Materias optativas (hai que elixir unha):

 • 2º curso: 
  • Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía:
   • Métodos estatísticos e numéricos
   • Xeoloxía
   • Filosofía da Ciencia e da Tecnoloxía
   • Debuxo técnico II
   • Bioloxía
   • Segundo idioma (inglés ou francés)
  • Bacharelato de Humanidades:
   • Métodos estatísticos e numéricos
   • Ética e filosofía do dereito
   • Xeografía e historia de Galicia
   • Literatura galega do século XX e da actualidade
   • Segundo Idioma (inglés ou francés)
  • Bacharelato de Ciencias Sociais:
   • Métodos estatísticos e numéricos
   • Filosofía da Ciencia e da Tecnoloxía
   • Xeografia e historia de Galicia
   • Literatura galega do século XX e da actualidade
   • Segundo Idioma (inglés ou francés)
 
MOI IMPORTANTE:
 • A oferta dunha materia propia está condicionada a que haxa un minimo de 5 solicitudes. Se hai menos de 5, o instituto debe solicitar permiso á xefatura territorial para impartila.
 • A oferta dunha materia optativa está condicionada a que haxa como mínimo 10 solicitudes. Se hai entre 5 e 9 solicitudes, o instituto deberá solicitar permiso á xefatura territorial para impartila.
 

Powered by Drupal - Design by artinet