Convocadas as axudas para o Fondo Solidario, adquisición de Libros de Texto e material para o curso 2020-2021

Esta convocatoria ten por obxecto regular para o curso 20-21:

a) Participación no Fondo Solidario para os cursos 1º, 2º , 3º e 4º ESO

b) Axudas para adquirir material escolar.

ATENCIÖN.- Para os cursos 1º e 2º no IES Laxeiro tan só se pode pedir axuda para adquirir material escolar, ao ser centro E_DIXGAL.

A solicitude será única para todos os fillos que estean admitidos no mesmo centro.

A forma de presentación ofrece dúas posibilidades:

a) Presentación no centro mediante a solicitude (Anexo I) e Anexo II que pode imprinir nos arquivos adxuntos

b) Presentación na Sede Electrónica da Xunta de Galicia no seguinte enlace

     ENLACE SEDE ELECTRÓNICA PARA A PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DA SOLICITUDE.

O prazo para a súa presentación remata o 19 de xuño de 2020    

Cando o alumnado, no momento de presentar a solicitude, aínda non estea admitido en
ningún centro docente para o curso 2020/21, deberá presentala no centro en que estivese
matriculado no curso 2019/20. Este centro rexistrará a solicitude de maneira que acredite
a súa entrada en prazo e enviaraa ao centro de destino en que o alumno resulte admitido,

que será o encargado da súa gravación e tramitación

Devolución do libros de texto 2019-2020

O prazo máximo para devolver os libros de beneficiario será o 7 de xullo de 2020

O alumnado de materias pendentes para setembro terán como prazo o 7 de setembro

A devolución dos libros é condición indispensable para ser beneficiario no seguinte curso.

A entrega dos libros do Fondo Solidario será a partires do 16 de setembro e ata o 26 do mesmo mes,cando estean publicadas as listas definitivas de adxudicación.

Para máis información consultar no Portal da Xunta , na aplicación FONDOLIBROS ,na secretaría do centro e nos seguintes arquivos:

1.- Impreso de solicitude via presencial

2.- Documento explicativo

3.- Orde de convocatoria

4.- Manual do cidadán. Fondolibros

5.- Devolución 3º e 4º ESO 19-20 ( Consultar listado en secretaría do centro)

 

AVISO:

Desde mañá , día 15 de xullo, xa están á dispor dos interesados/as os vales de material para o curso 20/21. Poden recollelos na secretaría do centro en horario . de luns a venres, de 10:00 h. a 13:00h. Para alumnado promocionado en xuño e que xa está matriculado.

Comunícase que a publicación das listaxes definitivas de adquisición de libros de texto para o curso 20/21 en secundaria será o 16 de setembro de 2020 de acordo co artigo 19º da Orde do 12 de maio de 2020(DOG do 19 de maio)

 A partires de hoxe, día 18 de setembro de 2020,están xa disponibles os vales para a entrega de libros do alumnado de 3º e 4º ESO que os solicitaron a través de Fondolibros.