Profesorado Orientación

Nome e Apelidos                        Cargo/Titoría

Ana Gulías Troitiño Xefa de Departamento/Orientadora
Nuria Gómez López

Profesora PT

Mª Teresa Caamaño Núñez Profesora AL