Skip to Content

 Lamas de Castelo s/n - 15293 - Carnota (A Coruña) - ies.lamas.castelo@edu.xunta.gal - 881867200

Horario: de luns a venres de 8:40 a 14:10 - luns tarde de 16:20 a 18:00 - recreo de 11:10 a 11:40
PROBAS DE CERTIFICACIÓN 2021-ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS

 

Publicada a Circular 1/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regulan para o curso

2020-2021 as probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial.

 

NIVEIS E IDIOMAS:


A Consellería de Educación convocou as probas para a obtención dos certificados dos seguintes niveis:

  • Básico A2: nos idiomas alemán, árabe, chinés, español como lingua estranxeira, francés, galego, inglés, italiano, portugués, ruso exaponés.

  • Intermedio B1: nos idiomas alemán, árabe, chinés, español como lingua estranxeira, francés, galego, inglés, italiano, portugués, ruso e xaponés.

  • Intermedio B2: nos idiomas alemán, árabe, español como lingua estranxeira, francés, galego, inglés, italiano, portugués e xaponés.

  • Avanzado C1: nos idiomas alemán, francés, español como lingua estranxeira, galego, inglés, italiano e portugués.

  • Avanzado C2: nos idiomas alemán, francés, galego, inglés, italiano e portugués.

 


REQUISITOS PARA PRESENTARSE:

 

  • Cumprir alomenos 16 anos antes do 31 de decembro de 2021, naqueles idiomas cursados como primeira lingua estranxeira.

  • Cumprir alomenos 14 anos antes do 31 de decembro de 2021, naqueles idiomas non cursados como primeira lingua estranxeira.

  • O alumnado libre deberá pagar as taxas correspondentes.

 


MATRÍCULA NAS PROBAS:


A matrícula realizarase en liña, dende o enderezo seguinte: https://www.informaticacentros.com/xunta/

O prazo de matrícula vai do 10 ao 26 de marzo de 2021, ambos incluídos.

A aplicación web de matrícula permanecerá aberta ata as 12:00 do mediodía do 26 de marzo.


CALENDARIO DAS PROBAS


Meses de xuño e xullo. (Ver calendario no anexo VI da Circular 1/2021)

 

MÁIS INFORMACIÓN:

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/33379

https://sites.google.com/site/escolacee/home

 


 

 book | by Dr. Radut