Club de Ciencia

Podedes acceder a todas as actividades realizadas polo Club de Ciencia do IES Lamas de Castelo na seguinte ligazón:

https://pitacloritos.wixsite.com/club