Cursos dispoñíbeis

No 4º curso, a materia de Educación Plástica e visual é optativa. Faremos unha aprendizaxe, maiormente mediante a práctica, baseándonos na utilización das diferentes técnicas plásticas e recursos que fomenten a creatividade.

 No primeiro curso de Debuxo Técnico, aprendemos, por unha parte, a Xeometría plana e por outra, unha introducción ós Sistemas de representación do espazo: Sistema diédrico, Sistema axonométrico e Sistema cónico.

No segundo curso de Debuxo Técnico, profundizamos na parte de Xeometría plana, nos sistemas diédrico e axonométrico, e aprendemos, a proxectar debuxos (croquización) así como as normas de Acoutación . Curso orientado ás probas ABAU.

Estes son os recursos que utiliaremos ó longo do curso 2020 - 2021

Nesta materia preténdese dar unha visión de en que consiste o noso meidoambiente, en que aspectos o estamos tratando indebidamente e que posibilidades hai de poder manter o noso estilo de vida sen comprometelo. Para poder deixar este planeta para as próximas xeracións no mesmo estado en que nós o atopamos.

Materiais de Traballo da materia de Xeografía e Historia para o alumnado de 2º ESO

Curso da materia de Ciencias Sociais de 3º da ESO

Recursos para a materia de Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO. Curso 2020_21

Recursos para a materia de Economía da Empresa. Curso 2020/21

Welcome to our new academic year 2020-2021!

Here I'll post different stuff for you to revise, learn and have fun with English.


Welcome to our new academic year 2020-2021!

Here I'll post different stuff to revise, learn and have fun with English.


Welcome to our new academic year 2020-2021!

Here I'll post different stuff to revise, learn and have fun with English.


Welcome to our new academic year 2020-2021!

Here I'll post different stuff to revise, learn and have fun with English.


Welcome to our new academic year 2020-2021!

Here I'll post different stuff for you to revise, learn and have fun with English.Welcome to our new academic year 2020-2021!

Here I'll post different stuff to revise, learn and have fun with English.


Welcome to our new academic year 2020-2021!

Here I'll post different stuff to revise, learn and have fun with English.


Empregarase esta canle para avisos ou tarefas de titoría 

1. Preparación de equipamentos e utensilios para os cambios de cor do cabelo.

2. A coloración e descoloración do cabelo.

3. Coloración completa do cabelo. Operacións técnicas previas a coloración do cabelo.

4. Coloración parcial.

Welcome to our new academic year 2020-2021!

Here I'll post different stuff to revise, learn and have fun with English.


1. Presentación do módulo.

2. Preparación da area de traballo e medidas de prevención de riscos. Parámetros que definen os procesos de control de calidade do servizo da depilación e descoloración da peluxe.

3. Alteracións da pel e pilosas. Cosméticos e equipos necesarios para as técnicas de depilación mecánica.

4. Protocolos da depilación mecánica.

5. Protocolo da decoloración da peluxe.

1. A pel, o coiro cabeludo e o cabelo
2. Equipamentos e utensilios de lavado
3. Lavado e acondicionado do cabelo
4. Cambios  de forma temporal
5. Cambios de forma permanente

1. A pel, o cabelo e coiro cabeludo.

2. Equipamentos e utensilios de lavado.

3. Lavado e acondicionado do cabelo.

4. Cambios de forma temporal no cabelo.

5. Cambios de forma permanente no cabelo.

Welcome to our new academic year 2020-2021!

Here I'll post different stuff to revise, learn and have fun with English.


Historia, evolución, actualidade na maquillaxe.

“El maquillaje más hermoso en una mujer es la pasión. Pero los cosméticos son más fáciles de comprarYves Saint Laurent

Neste curso trataranse os conceptos básicos de cosmetoloxía, que precisa un/a técnico en Estetica e Beleza para desenvolver a súa actividade profesiónal. Desenvolveranse conceptos básicos de química, así como a composición xeral dos cosméticos, a súa forma de presentación  e mecanismo de acción, tendo sempre como referencia o currículo do título de Técnico en Estética e Beleza

TRABALLAREMOS OS DIFERENTERS SERVICIOS QUE SE PODEN REALIZAR NUNHA CABINA DE ESTÉTICA

En este curso veremos como es posible crear nuestra propia empresa.

EN ESTE CURSO NOS APROXIMAREMOS AL CONCEPTO DE MARKETING Y ANALIZAREMOS COMO PODEMOS UTILIZAR LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS  DE ESTA DISCIPLINA PARA MEJORAR LAS VENTAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS  DE IMAGEN PERSONAL

 Apoio en liña ao módulo perfumería e cosmética natural

TRABALLAREMOS AS DIFERENTES TECNICAS DE REALIZACION DE UÑAS ESCULPIDAS. 

- Espazo de traballo.

- Sevizos básicos de manicura e pedicura.
- O masaxe na manicura e pedicura.
- Tratamentos estéticos de mans e pés.
- Técnicas de esmaltado e decoración de uñas.

Deseño de estilos de barba e bigote.
– Selección, preparación e aplicación dos cosméticos.
– Selección e aplicación de aparellos, materiais e utensilios.
– Selección e aplicación de técnicas de peiteado masculino.
– Selección e aplicación de técnicas de barbaría.
– Selección e aplicación de técnicas asociadas ao estilismo facial masculino.
– Identificación das medidas de seguridade e hixiene nos procesos.
– Verificación do resultado final do proceso técnico.
– Determinación de pautas de asesoramento
DISEÑO DE RECOLLIDOS DEPENDENDO DOS DIFERENTES ÓVALOS

 • Deseño de estilos de barba e bigote.
 • Selección, preparación e aplicación dos cosméticos.
 • Selección e aplicación de aparellos, materiais e utensilios.
 • Selección e aplicación de técnicas de peiteado masculino.
 • Selección e aplicación de técnicas de barbaría.
 • Selección e aplicación de técnicas asociadas ao estilismo facial masculino.
 • Identificación das medidas de seguridade e hixiene nos procesos.
 • Verificación do resultado final do proceso técnico.
 • Determinación de pautas de asesoramento

Realización dos diferentes tipos de peiteados, acabados  y recollidos no cabelo

Tranformación do cabelo mediante procesos físico-químicos.
Cosméticos e ferramentas empregados nos cambios de forma permanente.
Proceso físico da ondulación permanente e técnicas.
Fases previas ao proceso de cambios de forma permanente.
Execución técnica do proceso de ondulación permanente.
Execución técnica do proceso de desrizado permanente.
Evaluación do proceso.

A cor natural no cabelo.Coloración capilar.

La Cosmética es una disciplina derivada de las ciencias de la salud con tres funciones principales:

 • función higiénica: la higiene es uno de los factores indispensables para la belleza del individuo y la salud de la piel, sólo se obtiene una adecuada acción de limpieza cuando ésta no altera las características de la piel.
 • función eutrófica: la cosmética ayuda a mantener las funciones de la piel, un cosmético no debe dañar ni alterar las condiciones naturales de la piel sobre la que se aplica.
 • Función estética: los productos cosméticos también influyen positivamente sobre los sentidos de la vista y el olfato. Aunque esta función es solamente ornamental es la primera por la que se empezaron a utilizar los cosméticos ya en épocas antiguas.

EN ESTE CURSO EXPLICAREMOS  DESDE DIFERENTES PUNTOS DE VISTA QUE ES UN COSMÉTICO. TRABAJAREMOS CON  LA LEGISLACIÓN  QUE REGULA  LA PUESTA EN MERCADO DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS , Y ANALIZAREMOS LA COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE ESTOS PRODUCTOS, SU ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN. FINALMENTE ESTUDIAREMOS LOS COSMÉTICOS CLASIFICÁNDOLOS SEGÚN SU FUNCIÓN Y ANALIZAREMOS SU ESTRUCTURA, FORMA DE PRESENTACIÓN Y FORMA DE ACTUACIÓN EN LA PIEL Y ANEXOS CUTÁNEOS.

En este curso vamos a conocer el derecho laboral y de Seguridad Social, las relaciones de los trabajadores en la empresa, la orientación laboral, y la prevención de riesgos en el trabajo

INTRODUCCION NA TECNICA DE DRENAXE LINFATICO E NAS DIFERENTES TECNICAS DE PRESION

Este curso veremos derecho laboral, orientación laboral y prevención de riesgos laborales

En este curso conoceremos las relaciones de los trabajadores en el entorno empresarial