ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA A CLASE DE FRANCES 2ªLINGUA ESTRANXEIRA.