Skip to Content

Páxina do departamento de Administración

 

Presentación do departamento


 

 

DATOS XERAIS DOS CICLOS

Ciclo Superior de Administración e Finanzas

   Qué se aprende a facer?

Organizar e realizar a administración e xestión de persoal, das operacións económico–financeiras e da información e asesoramento a clientes ou usuarios, tanto no ámbito público como privado, segundo o tamaño e actividade da empresa e organismo e de acordo cos obxectivos marcados, as normas internas establecidas e a normativa vixente.

Información Básica (PDF)

Requistos de acceso (PDF)

 Probas de acceso aos ciclos superiores (Xunta de Galicia)

Mais información

 


Ciclo Medio de Xestión Administrativa   NOVO TITULO!

    Qué se aprende a facer?

Realizar actividades de apoio administrativo no ámbito laboral, contable, comercial, financeiro e fiscal, así como de atención á clientela ou ás persoas usuarias, en empresas tanto públicas como privadas, aplicando a normativa e os protocolos de calidade, de xeito que se asegure a satisfacción da clientela e actuando segundo as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

Información Básica(PFD)

Requisitos de Acceso(PDF) 

Probas de acceso aos ciclos medios (Xunta de Galicia)

Mais información

  page | by Dr. Radut