Presentacións e apuntamentos da materia de Ciencias da Terra de 2º BAC de adultos.