Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

As datas de inicio de curso para os diferentes niveis educativos serán as seguintes:

Día Grupo
23/09 1º de ESO
2º de ESO
1º de bacharelato
1º de CFGS

Ensinanza de adultos:

ESA (18:30 horas)
Bacharelato (17:00 horas)

24/09 3º de ESO
2º de bacharelato
2º de CFGS
25/09 4º de ESO

 

 As clases en diúrno darán comezo ás 8:30 horas e haberá horario normal de clase.