Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Xa podedes consultar na web da CIUG a Convocatoria Ordinaria das ABAU 2020, ademáis dun resumo da mesma e as instrucións para o alumnado actualizadas.

CONVOCATORIA DE MATRÍCULANAPROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE: enlace

PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE: enlace

NORMAS DE PRESENTACIÓN DO ALUMNADO AOS EXAMESE NORMAS DE REALIZACIÓN: enlace