Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

 

Publicada información para alumnos/as con materias pendentes de cursos anteriores

Datas das probas

 

  • 1ª PROBA PARCIAL: XOVES 31 XANEIRO
  • 2ª PROBA PARCIAL: XOVES 25 ABRIL
  • PROBA FINAL: MÉRCORES 8 MAIO
As probas terán sempre lugar na Aula Multimedia ás 18:30 horas