Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

blogue desusanamendez

Here you can see all the poems written by the students from 4º ESO A and B during this quarantine...

  

You can see the winners here and all the poems attached below!! 

 

Poems in quarantine 4º ESO A / B

Criterios para superar a materia de anos anteriores de final de curso 19-20:

  • Ter entregados os DOUS CADERNOS de repaso do ano pendente.  Para iso, volveremos a subir ás diferentes plataformas de ensino virtuais dos profesores , o caderno de recuperación da primeira parte do curso, feitos e entregados xa en febreiro, para aqueles alumnos que non o fixeron nese momento.  A entrega dos dous cadernos feitos suporá un 5 na nota de pendentes.   
  • Se, ademais, o alumno presentouse ó exame da primeira parte do curso en febreiro terase en conta esa cualificación, sempre se o beneficia para subir de nota.
  • Ampliamos os prazos de entrega dos cadernos:
    • 11 Maio entrega cadernos pendentes 1º Bacharelato
    • 15 Xuño entrega cadernos pendentes 1º, 2º e 3º de ESO

Aquí tedes os exercicios que compoñlen o booklet de actividades para o alumnado pendente que quedan por facer no curso, para aqueles de vós que non mercáchedes as actividades en conserxería no seu momento.  Sería a segunda metade dos exercicios, dende as Unidades 5 ata o final.

Lembrade que na proba final preguntaríase toda a materia, centrándose sobre todo dende a Unidade 5 en adiante en canto a gramática e vocabulario.

Quedamos a espera de instruccións sobre o desenrolo do curso.

Departamento de Inglés

Dentro dos requisitos da convocatoria de PIALE, comparto esta memoria-difusión da miña experiencia educativa no Canadá en novembro-decembro de 2019 con toda a comunidade educativa do I.E.S Isidro Parga Pondal.

Susana Méndez Piñeiro, departamento de Inglés.

Canada Piale 2019

Some of our 1º Bach students did a great job reading one of the best stories by Edgar Allan Poe: "The Masque of the Red Death".

They were working with the Music, Galician language, Library and ICT Departments on a special day dedicated to Halloween-Samaín.  It was a fantastic introduction to Samhain, the old Celtic tradition, brought to the USA by Irish immigrants and spread around the world.  Never forget that it is also part of our culture = Samaín!!