Weekly outline

 • IMPORTANTE

  Para facilitar a corrección das práctica , necesito que mas entreguedes:

  **en formato PDF.

  **escritos a BOLI AZUL
  Para xerar un pdf a partir de un word, podedes empregar diferentes opcións.
  - Gardar o documento como pdf.: ides ao menú arquivo- gardar como e en tipo de arquivo elixides pdf:
  - Exportar o documento como pdf:ides ao menú arquivo- exportar- Crear documentoPDF/XPS

  Se aínda así, non sodes capaces, podedes usar conversor on line como por exemplo:http://pdfcandy.com/word-to-pdg.html 

  • LA OTRA CLASE DE ECONOMIA

   Novela: La otra Clase de Economía

   Autor: Jose Sande.

   Páxina web: www.josesande.com

   Este novela está moi orientada para alumnos de economía.

   Nestes momentos de cuarentena, o autor, pon a novela en libre para poder descargala gratuitamente.

   Tedes que entrar na súa páxina web e buscar o enlace para descargar

   Espero que me comentedes a vosa opinión sobre a novela

   Non tedes que contestar as preguntas que aparecen ao longo da novela

  • CORONAVIRUS 19 E ECONOMIA

   Seguro que estades cheos de oír na tele os efectos que vai ter esta pandemia na economía.

   Gustaríame que me fixeses un comentario de como credes que vai afectar este virus á economía proximamente.

   Podedes relacionalo con temas pasados, a microeconomía, macroeconomía, PIB, Tasa de paro,....

  • TEMA 9: LAS FUERZAS INTERNAS DEL MERCADO

   Este tema xa está colgado na páxina web do centro dende fai días.

   O tema conten teoría en esquemas, exercicios resoltos e exercicios para facer.

   Recomendo ler os temas no libro, no libro vello é o tema 9 e no novo o tema 8(parte)

   Vou poñer tamén os exercicios resoltos nuns días, Intentade facelos os que faltades.

   Para o funcionamento despois da Semana Santa imos utilizar esta aula,.

   Os materiais que subades facédeos en bolígrafo azul, porque en lápiz case non se ven e en PDF

  • RECUPERACION 2ª AVALIACION

   Os alumnos/as que teñen suspensa a 2ª avaliación terán que facer os exercicios que indico a continuación para recuperala dita avaliación

  • 4 January - 10 January

   • 11 January - 17 January

    • 18 January - 24 January

     • 25 January - 31 January

      • 1 February - 7 February