Saltar categorías

Saltar cursos disponibles

Cursos disponibles

E.S.O   1º and 2º

English language

Información para o alumnado que ten pendente Tecnoloxía de 2º da ESO.

Tarefas para a a materia de Introdución á robótica de 2º da ESO.

TECNOLOXÍA 2º ESO

Información para o alumnado que ten pendente Tecnoloxía de 3º da ESO.

Tarefas de Tecnoloxía de 3º da ESO.

Materiais para todo o curso
E.S.O  3º and 4º 

English Language

En este curso aprendereis nociones básicas de programación para poder crear vuestras propias aplicaciones sencillas con interfaz gráfica

Neste curso estudiaremos a fisiloxía animal e vexetal, así como a dinámica da Terra
Curso complete con contidos e mais actividades.

Curso complete con contidos e mais actividades.

1º Bachillerato English Language

Materiais de Historia de 1º de bacharelato

MÚSICA NA ANTIGÜDADE 

Contenidos y actividades correspondientes a la asignatura de Química de segundo curso de bachillerato.

Guión da práctica resorte
Neste curso estudRemos a dinámica do Medio ambiente.
Neste curso estudaremos a bioloxía desde o punto de vista molecular.
2º Bachillerato English Language

Materiais de Historia de 2º de bacharelato.

Materiais de Xeografía de 2º de bacharelato.

Curso de Cultura Científica de 1º de bachillerato.

Contidos e exercicios para ESPA.

Boletíns de exercicios do ámbito científico do módulo 2 da ESA

 

 

Actividades para 4º ESPA.

Este modulo permite o alumnado de 1CS ASIR obter as destrezas necesarias para desenvolver a funcion de xestor de bases de datos. Dende a planificacion  ata a implantacion da BD nun sistema xestor de basses de datos. O alumnado sera capaz de xestionar a informacion almacenada na BD, importar /exportar datos....

Este modulo permite o alumnado de 1 de ASIR obter  a formacion necesaria para desenvolver a funcion de xestion e explotacion de informacion. Para elo presentaranse linguaxes que permiten o tratamento e transmision da informacion <HTML, CSS, XHTML, XML, XSD, jquery....>. Ademais presentaranse e probaranse sistemas especificos orientados a contornos empresariais.

A formacion obtida  con este modulo permite administrar aplicacions Web os alumnos de 2CS ASIR.

Para acadar tal capacidade o alumnado aprendera a

 • Preparar sistemas para a execucion de aplicacions Web.
 • Seleccionar, implantar e administrar xestores de contidos.
 • Integrar funcionalidades das aplicacions de ofimatica Web.
 • Usar linguaxes de script de servidor para a adaptacion de solucions Web.

En este módulo nos centraremos en la admiministración del Sistema de Gestión de Bases de datos Oracle cubriendo los siguientes contenidos:

 • Instalación y configuración de Oracle en servidor y cliente
 • Administración de la instancia y contenedores Oracle
 • Modelado de bases de datos en Oracle utilizando SQL Plus, SQL Developer y Data modeler (Repaso para familiarizarse con el nuevo entorno)
 • Administración de usuarios y seguridad (Creación de usuarios, control de permisos,
 • Seguridad (Auditoría, encriptación y recuperación de datos)
 • Monitorización y optimización (Monitorización de sesiones, planes de ejecución, administración de índices, estrategias de optimización a nivel de objeto)
 • Automatización de tareas (Desarrollo de scripts, funciones y procedimientos con PL/SQL)
 • Herramientas de importación y exportación de datos (Export/Import, Datapump, SQL Loader, Herramientas ETL)
 • Alta disponibilidad (Replicación y clústers)

Aparte de los  contenidos centrados en Oracle también se incluyen entre los contenidos:

 • Conocer los distintos tipos de SGBD y los criterios para su selección
 • Evaluar las diferencias entre la administración de Oracle y SQL Server
 • Administración de instancias de bases de datos con contenedores basados en Docker
" XOVEN E VOLUNTARIO"

Algúns alumnos e alumnas de 3º ESO , 4º ESO Agrupamiento, Ciclos formativos, ESA y Bacharelato Adultos, participan neste proxecto nos cursos 2014/15 e 2015/16

Let´s have a look on how the need to help others is the same worldwide.
Materiais transversais
Materiais transversais
Materiais transversais...