Material para la materia de Tecnoloxía Industrial de 1º de bachillerato