Ciclos formativos

Ciclos Formativos 2019/20

 Esta é a oferta de formación profesional deste Centro.

CICLO MEDIO Instalacións Eléctricas e Automáticas

1º CURSO (de setembro a xuño)

2º CURSO (de setembro a marzo)

Automatismos Industriais

Empresa e Iniciativa Emprendedora

Electrónica

Máquinas Eléctricas

Electrotecnia

Infraestructuras comúns de Telecomunicacións  en Vivendas e Edificios

Formación e Orientación Laboral

Instalacións Solares Fotovoltaicas

Instalacións Eléctricas Interiores

Instalacións Domóticas.

 

Formación en Centros de Traballo (Logo de aprobar todos os módulos)

  

CICLO FP BÁSICA  Instalacións Eléctricas e Electrónicas

1º CURSO (de setembro a xuño)

2º CURSO (de setembro a marzo)

Instalacións Eléctricas e Domóticas

Instalacións de Telecomunicacións

Equipos Eléctricos e Electrónicos

Instalacións e Mantemento de Redes para a transmisión de datos

Comunicación e Sociedade I

Comunicación e Sociedade II

Ciencias Aplicadas I

Ciencias Aplicadas II

 

Formación en Centros de Traballo (Logo de aprobar todos os módulos)

 

CICLO MEDIO Actividades Comeciais

1º CURSO (de setembro a xuño)

2º CURSO (de setembro a marzo)

Dinamización do Punto de Venda

Comercio Electrónico

Aplicacións Informáticas para o Comercio.

Servizos de Atención Comercial

Formación e Orientación Laboral

Técnicas de Almacén

Inglés

Venda Técnica

Marketing na Actividade Comerciales

Xestión dun pequeno Comercio

 Procesos de Venda

Formación en Centros de Traballo (Logo de aprobar todos os módulos)

Xestión de Compras

 

 

CICLO SUPERIOR   Xestión de Vendas e Espazos Comerciais 

1º CURSO (de setembro a xuño)

2º CURSO (de setembro a marzo)

Investigación Comercial

Loxística de Almacenamento

Mercadotecnia Dixital

Loxística de Aprovisionamento

Formación e Orientación Laboral

Organización do Equipo de Vendas

Inglés

Proxecto de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais

Políticas de Mercadotecnia

Técnicas de Vendas e Negociación

 Xestión Económica e Financeira da Empresa

Xestión de Productos e Promocións no pùndo de venda

 

 Formación en Centros de Traballo (Logo de aprobar todos os módulos)

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido