Programación de Tecnoloxía

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

CURSO 2022-2023

 

 

CURSO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
2º e 4º ESO. 2º BAC

Programación didáctica. Cursos LOMCE

Adenda á PD

1º ESO

PD Tecnoloxía e dixitalización

3º ESO

PD Educación dixital

1º BAC

PD Tecnoloxía e enxeñaría 

1º BAC

PD TICS