Skip to Content

GUIA DE ESTUDIOS SUPERIORES EN GALICIA 2019-20

¿Qué quiero estudiar?

Guía de estudos superiores en Galicia 2019. La Voz de Galicia

 

Trátase dunha guía moi útil de toda a oferta de estudos universitarios, estudos de FP e outras ensinanzas, organizada en base ás 4 ramas de coñecemento que corresponden aos catro bacharelatos: Artes, Ciencias, Ciencias Sociais e Humanidades.

Conta con descripcións básicas de cada un dos estudios e incluso se pode consultar un cadro co número de créditos que son convalidables ao acceder a un grao, despois de cursar un ciclo superior de FP.

Podese descargar a guía no seguinte enlace

 

No xornal La Voz de Galicia pódese acceder a unha versión interactiva: