Información para nais, pais e alumnos, e detalle das actividades realizadas na clase.