Historia da Grecia e Roma clásicas, Historia Medieval e Xeografía