Cursos relativos a esta materia

Información para alumnado que se presente á convocatoria extraordinaria:

Alumnado de 1º,2º,3º da ESO: 

- Deberán presentarse á convocatoria co libro de texto, podendo facer uso del para respostar as preguntas do exame.

Alumnado de 4º ESO:

- Terán que facer un comentario de texto relativo a algún tema visto no curso.

CONTIDOS E TAREFAS RELIXIÓN 4º ESO

Contidos e tarefas Relixión 3º ESO

Contidos e tarefas de 2º ESO RELIXIÓN

Contidos e tarefas de 1º ESO RELIXIÓN