Material recollido do curso Elaboración de programacións coa aplicación informática PROENS

Neste curso subiranse os materiais para a elaboración do PEM.

Seminario sobre o CP_ Innova

Este curso será para ir traballando sobre o noso proxecto.