Espazo de comunicación de ofertas de emprego para alumnado titulado en Comercialización de Producto Alimentario

Espazo de comunicación de ofertas de emprego para alumnado titulado en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais

Espazo de comunicación de ofertas de emprego para o alumnado titulado en Comercio Internacional.

Espazo de comunicación de ofertas de emprego para alumnado titulado en Actividades Comerciais.

Bolsa de emprego para a FP Básica de Servizos Comerciais.

Espazo de comunicación de ofertas de emprego para alumnado titulado en Marketing e Publicidade.

Espazo de comunicación de ofertas de emprego para alumnado titulado de Transporte e Loxística

Aula virtual para adherir alumnado interesado en ofertas de emprego  e de cursos de formación da familia profesional de actividades físicas e deportivas.