Saltar navegación.
Inicio

bitácorea de admin

Uso do teléfono móbil no centro educativo

En base a normativa vixente:

 

- DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar

Artigo 19. Normas de convivencia

4. Así mesmo, prohíbese o uso de teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos como mecanismo de comunicación durante os períodos lectivos. Excepcionalmente, os centros poderán establecer normas para a correcta utilización como ferramenta pedagóxica.

 

- Normas organización e funcionamento (NOF IES García Barbón)

2.2 Sobre a permanencia no centro

19. Está totalmente prohibido gravar ou difundir imaxes ou audios de calquera membro da comunidade escolar sen a súa autorización. Non está permitido o uso de móbiles e demais dispositivos electrónicos en horario lectivo e en todo o recinto escolar, excepto para uso docente ou actividades pedagóxicas así como na hora do recreo.

 

Todo alumnado que use o móbil en horario lectivo será sancionado, en base a esta normativa.

INFORMACIÓN DO DEPARTAMENTO

PROFESORADO:

 • Méndez González, Miryam (XEFA DEPARTAMENTO)
 • Casal Pérez, María Esther
 • Castro Temes, Milagros
 • Cebreiros Iglesias, Eva
 • García Remeseiro, Cruz - EMPRENDEMENTO
 • González Requejo, María Teresa - DUAL
 • Rodríguez Rodríguez, Rosa María
 • Lorenzo Novelle, María Concepción
 • Rodríguez Domínguez, María del Pilar
 • Vaz Ogando, Natalia 

 

 

PRESENTACIÓNS IES GARCÍA BARBÓN 11 SETEMBRO

PRESENTACIONS

Horario administración Aula Mentor Curso 2021/2022

O horario de administración da Aula Mentor no curso 2022/2023 será o seguinte:

 • Luns de 9:40 a 11:20
 • Mércores de  9:40 a 10:30

INFORMACIÓN DO DEPARTAMENTO

PROFESORADO:

 • Fernández Rozada, Santiago - XEFE DEPARTAMENTO
 • García García, José Raúl
 • Bello Magán, Pablo
 • Celeiro González, Javier

 

 

INFORMACIÓN DO DEPARTAMENTO

PROFESORADO:

Fernández Ojeda, Carlos - XEFE DEPARTAMENTO

Silva Souto, Cristina - XEFA DE ESTUDOS ADULTOS 

 

 

INFORMACIÓN DO DEPARTAMENTO

PROFESORADO:

 • Manuel López Rivela (Xefe Departamento) 
 • Marisol Gómez Cerradelo - DIRECTORA 
 • Álvarez Fernández, Ana
 • Rodríguez Deán, Eduardo
 • Veiga Rodríguez, Casandra
 • Pérez Neira, Paula
 • Rubido Montero, Susana

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DO DEPARTAMENTO

PROFESORADO:

 • Bolaño Pérez, José Manuel (XEFE DEPARTAMENTO)
 • Ares Luces, Diego
 • Nogueira González, José Iván
 • Fernández González, Francisco Javier
 • Páez Pérez, José Antonio 
 • Sousa Grande, Raquel
 • Rico Paz, Félix
 • Roca Alonso, Zeltia
 • González Barbosa, Gabriel

 

INFORMACIÓN DO DEPARTAMENTO

PROFESORADO:

Alba Gómez Álvarez - XEFA DEPARTAMENTO + MENTOR

Souto Ares, Francisco Xabier

 

INFORMACIÓN DO DEPARTAMENTO

 PROFESORADO:

- Rey Pérez, Pilar María - XEFA DEPARTAMENTO

- García Quevedo, Diego.

 

 

Distribuir contido