Este Curso de PFPP irá encamiñado a intedración didáctica das TIC e no uso para o traballo cooperativo en rede a través de espazos virtuais. Educación dixital, empregando Moodle e outros recursos en rede.

Neste curso preténdese dar a coñecer as posibilidades da Plataforma Moodle á hora de crear recursos en rede como apoio as nosas asignaturas, temas ou módulos.