Espazo para compartir información relacionada con todo o grupo e para a resolución de dúbidas relacionadas coa aula virtual.


Aula Virtual de Comunicación e Sociedade 2º FPB de Servizos Administrativos (curso 2020-2021)

Aula Virtual para Inglés (2º CB Servizos Administrativos - Comunicación e Sociedade) no IES García Barbón (Verín).


Virtual Environment for English (2 Administrative Services Training Cycle - Communication & Society) at IES García Barbón (Verín.

Aula Virtual de Ciencias Aplicadas II de 2º FPBA do IES García Barbón