Espazo para compartir información relacionada con todo o grupo e para a resolución de dúbidas relacionadas coa aula virtual.

1º CS INGLÉS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 2020 / 2021

Aula Virtual de Xestión da Documentación Xurídica e Empresarial, 1º Ciclo Superior de Administración e Finanzas, do IES García Barbón.

Aula Virtual de Formación e Orientación Laboral, 1º Ciclo Superior de Administración e Finanzas, do IES García Barbón

Aula Virtual de O.P.I. 1º C.S. Administración e Xestión.