Proxectos de innovación educativa e formación

Actividades dentro do proxecto ABALAR e outras actividades que fomenten a educación en valores e o uso das TIC