Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Os contidos a desenvolver neste módulo, pódense resumir nunha competencia profesional xeneral:

Técnico instalador-mantedor de equipos informáticos: realizar operacións de montaxe e mantemento de equipos microinformáticos e periféricos, aplicando criterios de calidade e actuando en condicións de seguridade e respecto a medio ambiente, seguindo instrucións e procedementos establecidos.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.