Módulo de Calidade de 2º do CS de Sistemas de Telecomunicación e Informáticos.