Módulo de Equipamentos Microinformáticos correspondente a 1º curso do CM de Instalacións de Telecomunicacións